Barraques de Les Serres. Freginals

8 de novembre de 2015De la ma de l'amic Sisco Accensi, del centre d'estudis els Pedrenyers del Montsià, bon coneixedor de las Serra, i dins la programació anual de sortides de Terres de Cruïlla, vam tenir l'oportunitat de conèixer un aspecte molt interessant del nostre territori: la construcció de pedra en sec.Disseminades per tot el terme de Freginals, i de fet per tota la nostra comarca trobem desenes de mostres d'aquest tipus de construcció: les barraques. De funcionalitats, formes i tipologies...