Ressenyes de Can Saliner,Ullà.

 Aquest cop no hem pogut fer totes les vies i per tant no he dibuixat les ressenyes. Esperem tornar en breu a tatxar tot el sector i poder dibuixar-les. Mentrestant posso una foto del sector i un llistat de vies d'esquerra a dreta,nosaltres amb aixó vàrem anar trobant les vies. El sector ens ha agradat molt,podrem gaudir de la típica roca abrassiva del vessant sud del Montgrí. Diria que no és un lloc molt concorregut per aixó podem trobar una mica d'herba en algún punt concret dels itineraris...