We don't need roads

Estasen, IV+ (600m) El Calderer, Pedraforca.Farà set anys vaig deixar temes oberts que s'han mantingut latents en algun racó, però sense robar-me la son. Sense cap tipus de premeditació, a finals d'agost, va arribar l'hora de tancar-los.Vingut del passat o tornat del futur, vés a saber, s'aixeca la porta del cotxe d'en McFly, pujo i tornem set anys enrere. O noranta. Els set fan que la paret ja no impressioni tant i els noranta queden esborrats per l'enrenou constant del refugi i pels ferragots que...

Why You need a Comp lawyer in Philly

Why You need a Comp lawyer in Philly

The garden say or even more commonly well-known as the petrol-chemical plus oil refinery say, can be just what we send to because New Jersey. With its close proximity so you can...