Benini

SENTIERO A. BENINI (dolomites de Brenta)

SENTIERO A. BENINI (dolomites de Brenta)

A l'oest de les Dolomites, al massis de Brenta, hi ha la que es pot considerar l'"estrella" de les ferrades, la via de la Bocchette un conjunt de trams equipats que permet...