Cantiners d amitges

Cresta de Bassiero, Cantiners d’Amitges (5+)

Via dels Cantiners d’Amitges 165 m MD+ A la cara Oest de la cresta de Bassiero uns 150 m. a l’esquerra del Sentinella de l’estany de la Llosa trobarem una...