Comentari de gravats rupestres dels cogullons

Els gravats de la cova de Gorham (Gibraltar)

Els gravats de la cova de Gorham (Gibraltar)

Els gravats o pintures rupestres en les coves com a medi de transmissió de codis simbòlics de forma duradora, es reconeix com un pas important en l'evolució cognitiva humana....
Les manifestacions rupestres de Catalunya

Les manifestacions rupestres de Catalunya

Les manifestacions rupestres de Catalunya: un patrimoni per conèixer i gaudir. Ramón Viñas Vallverdú. Podall 2011Centre d'Interpretacio d'Art Rupestre Abrics de...