Comentari de gravats rupestres dels cogullons

Pintures rupestres del Cocó de la Gralla

Pintures rupestres del Cocó de la Gralla

13 d'agost de 2018.El passat 2017 ha estat un any per recordar per al amants del nostre patrimoni històric. Després d'un procés de 4 anys de protecció, documentació, i...
Els gravats de la cova de Gorham (Gibraltar)

Els gravats de la cova de Gorham (Gibraltar)

Els gravats o pintures rupestres en les coves com a medi de transmissió de codis simbòlics de forma duradora, es reconeix com un pas important en l'evolució cognitiva humana....
Les manifestacions rupestres de Catalunya

Les manifestacions rupestres de Catalunya

Les manifestacions rupestres de Catalunya: un patrimoni per conèixer i gaudir. Ramón Viñas Vallverdú. Podall 2011Centre d'Interpretacio d'Art Rupestre Abrics de...