Continencia de conciencia a4

Continència de conciència a4+

Continència de conciència a4+

ADVERTÈNCIA SOBRE EL GRAU : LA VIA,EN CONJUNT,PER MI ES A5,QUE VOL DIR LA MÉS DIFÍCIL........................................1 INICI: Per el nom de la nova via oberta al...