Heidi metal

Heidi metal  ,l`ascenció

Heidi metal ,l`ascenció

Fa 15 anys,més o menys, el gran Emili Lòpez em va avisar que hi havia un paredón per mi a la part central del Tossal de l`Obaga de la Font. Aquesta primavera,aprofitant que...
Heidi metal a2+ -v+

Heidi metal a2+ -v+

                                                 Uns...