International cave

Phantom Springs Cave Expedition 2013

Phantom Springs Cave Expedition 2013

Aquesta interessant cavitat subaquàtica, té l’accés restringit i només és permet el busseig per activitats científiques. Enguany aprofitant una expedició biològica...