Pic de pilàs

Estanyardo i Pilàs

Estanyardo i Pilàs

El Pic de Pilàs (2.657 m) es veu molt bé, per exemple, des del cim de la Torreta de l'Orri. Més d'una vegada, esquiant a Portainé, algú m'havia preguntat quin cim era...