Tron de l'Espasa

Preneu  nota  per  diumenge

Preneu nota per diumenge

   Aquest proper diumenge tenim sortida :  Anem al Turó del Tron de L'Espasa.  Es sortirà de la Plaça de la Font Gran,  a les  9 h. - Cotxes...