Senyors del castell...!

Divendres, 19 de març de 2021- Pasturen per la nit roques i cabres,el riu encès es precipita al mar,l'espai vermell s'omple de llamps com sabres;domini màgic, regne sublunar -(Vinyoli)Senyors del castell... !!!Lau&LauraDominis sonors, màgia sublunar

0 related articles.