"Skylines" Fontfreda.

 Via austera, que conserva el seu gust d'aventura. Va enllaçant plaques i petits diedres per anar trobant camí. Molt poc equipada amb algun pitó, algun espit puntual, i ponts de roca que ja són molt vells. En alguns trams cal esforçar-se per seguir el camí en zones de placa de mal protegir, o lluitar una mica amb les punxes i la sorra d'alguns trams. Sovint roca a controlar.Els dos trams d'artifo de moment encara és solucionen amb aliens i algun tasconet petit.Deu ni do amb les vies de...

0 related articles.