El Salencar de Barruera

El Salencar de Barruera és un embassament que rep les aigües de la Noguera de Tor, localitzat a la població de Barruera (Vall de Boí). Es tracta d'un espai de notable interès per la fauna, el bosc de ribera i la vegetació de zona humida que ha estat integrada a la Xarxa Natura 2000. En el bosc de ribera hi predomina la sarga o salenca (Salix elaeagnos ssp angustifolia) que ha donat el nom a l'indret "El Salencar", i en ell hi trobem entre d'altres: salzes, freixes de fulla gran i pollancres. Pel que fa a la fauna és important pels ocells migratoris que hi fan estades puntuals, pels diversos tipus d'ànecs així com pels peixos i amfibis diversos que hi viuen. Vegeu totes les imatges i els plafons informatius que hi ha..