Vegetació dels Torrents i Rieres

Les espècies vegetals que integren els boscos a prop de les rieres i torrents, en general, necessitant molta humitat i són de fulla caduca. El diferents tipus de formacions vegetals, que trobem més o menys properes a l’aigua són: gatelleda, … Continua llegint →

Manteniment de les rieres a la ciutat i els pobles

L’Agència Catalana de l’Aigua té assumides les funcions de planificació hidrològica i un dels objectius és vetllar per la conservació i manteniment de la xarxa...
Parc de les Rieres d'Horta

Parc de les Rieres d'Horta

El parc de les Rieres d'Horta està ubicat en el districte Horta-Guinardó, barri de la Clota. Va ser inaugurat l'any 2013, el nom del parc el va escollir els propis veïns de...

Canals i torrents de Montserrat

dia 12 de juliol Normalment, quan fem una excursió per Montserrat, tots pensem en anar a un punt determinat: un cim, una agulla, el Monestir… La proposta per aquest...