El treball desaparès

 Com a dada curiosa trobada en la nostra indagatòria montserratina, cal anotar a la vida ascètica, que els romeus que pujaven al monestir per visitar les ermites en un passat -gairebé sempre gent distingida que restava tres dies en estada- deixaven algun donatiu com a almoina.Els diners obtinguts anaven directament al monestir.Per correspondre a aquesta generosa acció, el solitari religiós els ofrenava el record d'una medalla, uns rosaris, una estampa, una creu, treballs de veritable artesania...

Petit treball audiovisual

Na Catalina Sastre ha realitzat un petit muntatge amb algunes imatges enregistrades per la gent d’Entreblocs (especialment en Gustavo de Vicente) com a treball audiovisual...