Cim pendent

Aquest cim no s'ha aconseguit encara,roman al calaix d'excursions pendents.

Cim pendent

Cim pendent

Aquest cim no s'ha aconseguit encara,roman al calaix d'excursions pendents.