Al fil de la navalla

Al fil de la navalla

Cada vegada més, sembla que és gairabé impossible poder fer quelcom sense coincidir amb més gent pels puestus, però vet aquí que el dissabte passat, senser voler-ho...