Vidra - salt del moli de la salgueda - la tosca de degollats