Pic de querquéou

Haig de reconèixer que sóc una mica drapaire, em costa llençar i tot em fa peça. Tot penso que pot tenir un ús imprevist en el futur, com la closca de cocu que es va passar deu anys dins el cotxe fins a trobar la seva missió, o com ara, aquell paper doblegat dins un estoig de cassette dels anys 90 on tinc escrits una colla de cims poc coneguts, inèdits o sense aparent interès general que un dia vull fer amb esquí de muntanya. En aquest paper, ja descolorit, es pot llegir encara "Pic de...

La pica d'estats

La pica d'estats

Pica d'Estats per Pinet, 19,70 km, +2099, 12-16 d'octubre de 2023M'anava ballant pel cap provar de pujar la Pica d'Estats amb les nenes, primer perquè les veia capaces i segon...